Der er en lang række krav og betingelser, som man skal leve op til, før man kan få en familiesammenføring. Disse afhænger af, hvilken type af familiesammenføring, der skal søges om. Herunder guider vi dig igennem de forskellige typer af familiesammenføring samt en række praktiske informationer om, hvordan selve ansøgningen fungerer.

Vigtig info i forbindelse med udfyldning af ansøgning

Når man ansøger om familiesammenføring, skal man vælge imellem flere forskellige ansøgningspakker. Hver ansøgningspakke indeholder en grundig vejledning i, hvordan man udfylder den samt hvilke dokumenter, man skal vedlægge ansøgningen.

Det er vigtigt, at man følger denne vejledning nøje, for hvis en ansøgning ikke indeholder de nødvendige informationer og dokumentation, kan den risikere at blive afvist. Manger ansøgningen nogle af de ovenstående, vil den ikke blive behandlet. Derfor er det en god idé at gennemgå den tjekliste, som findes bagerst i begge ansøgningspakkens skemaer, før man indleverer den.

De forskellige ansøgningspakker

Som nævnt findes der flere forskellige ansøgningspakker, som afgøres af, på hvilken baggrund man søger opholdstilladelse i Danmark. De forskellige ansøgningspakker er opdelt som følgende:

  • Ægtefællesammenføring
  • Familiesammenføring for børn, der søger samtidig med forælder
  • Familiesammenføring for børn, der ikke søger samtidig med forælder
  • Familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer under 18 år
  • Familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer over 18 år
  • Familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark

Alt efter om den herboende forælder har asyl eller er dansk eller nordisk statsborger eller har opholdstilladelse på et andet grundlag, differentieres der i mellem forskellige ansøgningspakker.

Papirform eller elektronisk

Ansøgningspakkerne findes online, hvor de kan downloades til computeren. På den måde kan du selv printe din ansøgningen. Er dette ikke en mulighed, kan man få udleveret ansøgningspakken i papirform på den danske repræsentation, som enten vil være en ambassade eller generalkonsulat, i hjemlandet.

I Danmark udleveres ansøgningspakken i Udlændingestyrelsens Borgerservice samt på de politistationer, som optager biometri.

Processuelt ophold

Hvis man indsender sin ansøgning om ægtefællesammenføring med en Dansk boende ægtefælle, mens man befinder sig i landet på enten:

  • et gyldigt visumophold
  • et forlænget visumophold
  • på visumfrit ophold, på forlænget visumfrit ophold
  • eller mens man har en opholdstilladelse på et andet grundlag

– kan man som regel blive i Danmark, mens ansøgningen behandles. Dette kaldes for et processuelt ophold.

Gebyr ved ansøgning om familiesammenføring

Der skal normalvis betales et gebyr, for at man kan få sin sag behandlet i Udlændingestyrelsen. Af 2017 er der ved ansøgning om familiesammenføring et gebyr 6.300 kr.

Hvis man indgiver sin ansøgning til en repræsentation, skal man normalvis betale et yderligere gebyr til denne repræsentation. Dette gebyr kan variere, hvorfor Udlændingestyrelsen anbefaler, at man selv går ind på den givne repræsentations hjemmesider og undersøger gebyr-forholdet, før man indgiver sin ansøgning.

Sådan indgiver du din ansøgning

Når ansøgningen er udfyldt, skal denne afleveres ved en dansk repræsentation i sit hjemland. Herefter videresender denne repræsentation ansøgningen til Udlændingestyrelsen i Danmark, hvor den bliver behandlet.

Opholder man sig lovligt i Danmark, kan man også få lov til at indgive sin ansøgning om familiesammenføring, samt få den behandlet, i Danmark.

Sagsbehandling, behandlingstid, afgørelse og klagemuligheder

Når du har indsendt din ansøgning, går sagsbehandlingen i gang. Herefter beslutter Udlændingestyrelsen, hvorvidt ansøgningen skal afvises eller om den kan behandles. Først når Udlændingestyrelsen har alle nødvendige informationer i sagen, træffes der en afgørelsen. Denne afgørelse er enten, at der tildeles opholdstilladelse eller at der gives afslag på opholdstilladelse.

Som udgangspunkt tager en sagsbehandling af en ansøgning om familiesammenføring forventet højst 10 måneder.

Er man ikke enig eller tilfreds med afgørelsen, er det muligt at indsende en klage. Hvordan man klager fremgår af Udlændingestyrelsens afgørelse.