Familiesammenføring

Familiesammenføring betyder
sammenføring af familie

Familiesammenføring omhandler ofte familie til et medlem eller flere medlemmer, som allerede er i Danmark, der gerne vil sammenføres med denne udenlandsk-baserede del af familien. Det kan være fordi, at man er blevet gift eller har forældre i udlandet.

Sammenføringen sker ved, at familiemedlemmet i udlandet søger om familiesammenføring med den herboende ansøger og opnår opholdstilladelse derigennem. Opholdstilladelsen gives først begrænset til 2 år, hvorefter man skal søge om forlængelse og herefter forhåbentlig kan opnå en opholdstilladelse på 3 år. Først efter 5 års ophold i Danmark kan der søges om permanent opholdstilladelse, hvis alle betingelser er opfyldt.