+45 70 66 66 16 ss@vejentil.dk Frederiksberg 10-17 alle hverdage

Boligkravet

Det er en betingelse for opnåelsen af familiesammenføring, at den herboende ansøger råder over en bolig af rimelig størrelse. Reglerne vedrørende, hvornår og i hvilket omfang en bolig kan anses for passende kan tilgås her.

Der er ikke udstukket noget normativt udgangspunkt for, hvilken størrelse en passende bolig skal have, men baseret på den gældende bekendtgørelse, skal der være mindst 1 beboelsesrum per 2 beboere, ligesom boligens areal mindst skal udgøre 20 m² per beboer efter familiesammenføringen. Det er væsentligt at bemærke, at køkken, toilet, entré og lignende rum ikke medregnes ved opgørelsen af boligenhedens beboelsesrum.

Der eksisterer ikke noget krav om, at den herboende ansøgers tilgængelige bolig skal være ejet af den herboende, men alene at denne råder over en selvstændig bolig, som enten ejer, andels- eller anpartshaver, lejer, fremlejer eller på anden lignende måde råder over brugsretten til en bolig eller en del af en bolig. Det er ej heller et krav, at boligen eller den del af boligen, som referencen råder over, har eget køkken eller toilet. En bolig er ikke uegnet til opfyldelsen af boligkravet blot fordi den herboende råder over en bolig eller en del af en bolig, sammen med en eller flere andre personer.

Bor den herboende i en bolig af rimelig størrelse er det ikke til hinder for meddelelse af opholdstilladelse, at den herboende ikke råder over den pågældende bolig såfremt den herboende bor sammen med og passer sin ægtefælle eller faste samlever, sine forældre eller den ene af forældrene, sine børn eller et af sine børn eller et eller flere andre nære familiemedlemmer, der på grund af alvorlig sygdom, alvorligt handicap eller andre særlige grunde ikke kan klare sig selv, i boligen.

Fra og med 1. juli 2018, er der indsat et nyt krav, hvorefter den bolig, som den herboende har til rådighed ikke må være beliggende i et område omfattet Udlændinge- og Integrationsministeriets liste over boligområder, som opfylder kriterierne for at være omfattet af boligkravslisten.

Listen offentliggøres én gang årligt, og kan findes her. For at en bolig kan omfattes af boligkravslisten, og dermed anses for uegnet til opfyldelsen af boligkravet i forbindelse med en anmodning om familiesammenføring, skal der være tale om en almen bolig beliggende i en almen boligforening, som opfylder tre af fire statistiske parametre vedrørende arbejdsløshed, kriminalitet, uddannelsesniveau samt den gennemsnitslige (brutto) indkomst for den pågældende almene boligforening.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0