+45 70 66 66 16 ss@vejentil.dk Frederiksberg 10-17 alle hverdage

Ægtefællesammenføring

Grunden til, at man søger om familiesammenføring er, at man ønsker dansk opholdstilladelse til sin ægtefælle, kæreste, forlovede, børn eller forældre, der kommer fra udlandet, og som ikke selv er statsborger i et (andet) EU-land. Det vil altså sige, at det kun er relevant at søge familiesammenføring, såfremt din partner mv. er statsborger i et land uden for EU.

For at opnå dansk opholdstilladelse gennem en familiesammenføring stilles der krav til begge de parter, som anmoder om sammenføring. Dette indebærer, at det ikke blot er den person, som ønsker dansk opholdstilladelse, men også den person, som i forvejen er herboende i Danmark, der skal opfylde en række krav førend en anmodning om familiesammenføring kan imødekommes.

Nedenfor har vi derfor oplistet de betingelser, som skal være opfyldt, for at der kan meddelelse tilladelse til familiesammenføring med en udlænding, dvs. en ikke-EU statsborger.

Der findes integrationsbetingelserne og så findes der de grundlæggende betingelser og herefter de supplerende betingelser. Vi kommer igennem dem alle herunder.

Det skal bemærkes, at det er muligt at anmode om familiesammenføring, selvom en eller begge parter ikke opfylder alle betingelserne. Det kræver dog, at ansøgerne kan præsentere en af flere særlige grunde til, at myndighederne skal dispensere fra betingelserne, eller hvis man er på positivlisten.


De 6 integration-betingelser hvor 4 skal være opfyldt for at kunne opnå ægtefællesammenføring er følgende:

  • Herboende betyder den person som bor i Danmark – Ansøger betyder den person som kommer fra udlandet.

1. Danske sprog (herboende)

2. Uddannelseskravet (herboende)

3. Beskæftigelseskravet (herboende)

4. English B1 eller Dansk prøve 1 (ansøger)

5. Udannelseskravet (ansøger)

6. Beskæftigelseskravet (ansøger)

1. Danske sprog (herboende)
Den herboende dansker SKAL medsende en dansk prøve til sin familiesammenføring. Der er tale om en helt ny lov og denne er en absolut betingelse, hvilket betyder at denne regel kan man ikke komme udenom.

Det som der skal til for at opfylde denne betingelse, er at man indsender sit folkeskole afgangsbevis. Det er ligegyldigt hvor mange uddannelser man har taget efterfølgende. De kan ikke tælle for sprog testen og mange får direkte afslag fordi man ikke har sendt sit folkeskole afgangseksamen med, enten fordi man ikke kan finde det eller fordi man tænker det finder de nok selv i systemerne. Dette er dog en stor fejl og man kan ikke regne med at nogen finder noget for en. Man skal selv ud og finde det og skrive til enten skolen eller skrive til rigsarkivet (sted hvor de har alle danske dokumenter – i tilfælde af ens skole er revet ned eller noget). Kan man ikke finde sin folkeskole afgangseksamen, skal man tage en Dansk Prøve 3 på den lokale sprogskole, eller tage studieprøven, eller finde et gymnasie eksamen bevis frem. Det er et krav at man skal være bestået i dansk sprog på dokumentet man finder.

2. Uddannelseskravet (herboende)
En af integrationsbetingelser som man kan opfylde som et par er, at den herboende har en uddannelse. Til dette kræves der mindst 6 års uddannelse inklusiv gymnasie. Det skal være færdiggjort når man søger om familiesammenføring. Har man f.eks 3 års gymnasie og en bachelor (mindst 3 års studie) fra et offentligt uddannelsesinstitution, opfylder man kravet. Folkeskole eller udenlandsk studie tæller ikke med.

3. Beskæftigelseskravet (herboende)
En af integrationsbetingelser som man kan opfylde som et par er, at den herboende har arbejdet i mindst 5 år. Det behøver ikke være sammenhængende eller indenfor en vis periode. Så længe man kan bevise at man har arbejdet 5 år af sit liv. Selvstændig arbejde herunder firma eller andet tæller også med, det skal dog være ens hovedbeskæftigelse og mindst 30 timer om ugen. Arbejde ved siden af ens studie tæller f.eks ikke med.

4. English test eller Dansk Prøve 1 (ansøger)
En af integrationsbetingelser som man kan opfylde som et par er, at den person som kommer fra udlandet kan have bestået en engelsk prøve som svarer til det som hedder B1. Den kan tages igennem de populære IELTS tests eller TOEFL tests. Derudover kan man vise det ved at fremsende en bestået uddannelse på engelsk f.eks hvis man har læst engelsk på universitet eller andet.
En dansk prøve 1 opfylder også kravet om sprog til ansøger. Det er en test man kan tage her i Danmark på en lokal sprogskole. Selv hvis man ikke har cpr nummer, eller har fået opholdstilladelse i Danmark, kan man stadig godt tage denne Dansk Prøve 1, man skal dog selv betale for det. Dansk Prøve 1 er en prøve man skal bestå efter familiesammenføring går igennem.

5. Uddannelseskravet (ansøger)
En af integrationsbetingelser som man kan opfylde som et par er, at den person som kommer fra udlandet kan have bestået en uddannelse på mindst 1 år. Det betyder at er man igang med en uddannelse i sit hjemland og har bestået første år af det, tæller det med. Det betyder at man opfylder kravet om uddannelse under integrationskravet.

6. Beskæftigelseskravet (ansøger)
En af integrationsbetingelser som man kan opfylde som et par er, at den person som kommer fra udlandet kan have haft et job i sit hjemland. I mange lande har man ikke offentligt anerkendte systemer og registre såsom E-indkomst og SKAT. Det betyder at rigtig mange personer fra udlandet har arbejdet, men har svært ved at bevise det eller faktisk overhovedet sige ja til at de har arbejdet, da de ikke selv tror at myndighederne tror på dem. Det er dog muligt at få opfyldt denne betingelse ved at enten vise lønsedler, kontrakter, kvitteringer eller billeder etc.
Har man intet af det skal man dog skrive ned alligevel hvor man har arbejdet og hvor lang tid, og gerne med så mange detaljer som muligt herunder adresse, nummer, hjemmeside, lokation osv. på ens tidligere arbejdsplads i sit hjemland.


De 4 grundlæggende betingelser:

  • Boligkravet
  • 24 års reglen.
  • Økonomisk sikkerhedsstillelse
  • Opholdsstatus

Boligkravet

Det er en betingelse, at man råder over en bolig af rimelig størrelse med plads til mindst 2 personer, der skal være mindst 1 beboelsesrum per 2 beboere, ligesom boligens areal mindst skal udgøre 20 m² per beboer.

Man siger, at udgangspunktet er 2 værelser eller mindst 40 m2. Der er ikke noget krav om, at man skal eje boligen, men man skal have rådigheden over boligen. Det vil sige, at man skal fremvise en gyldig bolig-/lejekontrakt eller skøde, med ens navn på.

Et nyt krav til bolig betingelsen tilføjet i 2018, er at den ikke må være i en ghetto.

Det er vigtigt, at man ikke bor for mange på adressen, da der som udgangspunkt skal være et værelse til hver person.

Bor du med dine forældre, skal du have en anden separat indgang til boligen.

24 års reglen

En udlænding, som ønsker at opnå familiesammenføring med en ægtefælle eller samlever fra Danmark, skal være fyldt mindst 23 et halv år, før man kan søge om ægtefællesammenføring.

Det er en absolut betingelse for begge parter, at de skal være fyldt 24 år, når sagen hos myndighederne er færdigbehandlet. Der kan tidligst søges om familiesammenføring, når man er 23 ½ år gammel.

Det vil sige, at man kan indgive ansøgningen, når man er 23 ½, men tidligst få tildelt opholdstilladelsen, når man er 24 år. Grunden til at 24-års-reglen findes er fordi, at man politisk prøver at forhindre tvangsægteskaber.

Økonomisk sikkerhedsstillelse

Den herboende person skal stille en økonomisk sikkerhed for 100.000 kr. til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til ens ægtefælle eller samlever, herunder kontanthjælp.

Man skal stille ca. 100.000 kr. på en deponeringskonto hos banken, hvorefter der skal sendes et bankdokument til Udlændingestyrelsen. Pengene bliver på kontoen i op til 10 år, og man kan mindske beløbet helt ned til 40.000 kr., hvis den sammenførte person består de nødvendige danskprøver og deltager aktiv i det danske samfund.

Tager man en Dansk Prøve 1 får man 20.000,- tilbage og består man Dansk prøve 2 får man yderligere 20.000,- og består man Dansk Prøve 3, skal man kun stille 40.000,- i sikkerhed hos banken.


Supplerende betingelser

En dansk opholdstilladelse kan blive tildelt, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler imod. Dette betinges af:

 1. Integrationserklæring

En dansk opholdstilladelse er betinget af, at ansøgeren, den herboende person, underskriver en erklæring om efter bedste evne at ville deltage aktivt i ansøgerens og evt. medfølgende udenlandske børns danskuddannelse og integration i det danske samfund.

2. Forsørgelse

Det er også en betingelse, at den herboende person påtager sig opgaven at forsørge ansøgeren. Den herboende person skal derfor dokumentere at kunne forsørge ansøgeren. Det skal ske ved at fremvise ens sidste 3 lønsedler eller indtægts-dokumentation for de sidste 3 måneder. Det er også en god ide at vedhæfte ens arbejdskontrakt. Får man førtidspension tæller det også som indkomst.

3. Kontanthjælp eller anden offentlig ydelse

Den herboende person, som ønsker dansk opholdstilladelse til sin partner fra udlandet, må ikke have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Det betyder, at man ikke må have modtaget kontanthjælp i de seneste 4 år op til, at ansøgningen bliver indsendt.

Det gælder dog ikke hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssige størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse. Det vil sige, at hvis man har modtaget støtte fra kommunen en gang til boligindskud eller andet, betyder det ikke, at man ikke kan søge om familiesammenføring.

Det gælder heller ikke SU eller dagpenge. Man må godt være på dagpenge eller have modtaget dagpenge inden for de sidste 3 år op til ansøgningen.

5. Fætter-kusine ægteskab 

Er du blevet gift med din kusine eller fætter, er det ikke ulovligt, men det bliver svært at få et positivt svar fra Udlændingestyrelsen i første omgang, da Udlændingestyrelsen anser det som tvivlsomt, at ægteskabet er indgået efter begge parters eget ønske. Det vil medføre et afslag på familiesammenføring, medmindre man kan godtgøre, at ægteskabet er sket efter begge parters eget ønske.

Er ægteskabet etableret mellem nærtbeslægtede eller øvrige beslægtede, anses det også for tvivlsomt, at man har indgået ægteskabets efter eget ønske. Findes der ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, kan man fravige dette krav og stadig opnå familiensammenføring med sin fætter eller kusine.

Man skal altså kunne bevise at man har haft en romantisk forhold før ægteskabet. det kan være billeder, ferier, beskeder osv.

6. Proformaægteskab

Er det eneste formål med ægteskabet at opnå familiesammenføring, kaldes dette proformaægteskab. Det hænder, at folk betaler herboende personer for at indgå ægteskab med dem for alene at opnå dansk opholdstilladelse. Dette er ulovligt, og det medfører afslag på familiesammenføring, hvis man gør dette. Nogle af de ting, Udlændingestyrelsen ser nærmere på for at vurdere, om der er tale om proformaægteskab, er:

Manglende samliv på fælles bopæl, eller hvis man ikke kan kommunikere på samme sprog. Derudover bliver der set på, om der er stor aldersforskel eller begrænset kendskab til hinanden forud for ægteskabet.

7. Kriminalitet og gæld

Den herboende person må ikke have været ubetinget straffet med fængsel i  op til 1 1/2 år eller have begået vold mod tidligere ægtefæller eller børn i de sidste 10 år.

Derudover er det en betingelse, at man ikke har en gæld på over 100.000,- til SKAT eller kommunen, medmindre man har fået henstand til tilbagebetaling af gælden.

Opfylder du alle kravene, undtagen 2-3 betingelser i fx supplerende betingelser, kan du søge om hjælp til at få opfyldt kravene eller vurderet din sag, så du kan se, om der findes ganske særlige grunde, herunder familiens enhed, som taler for, at du skal opnå familiesammenføring.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du bruge kontaktformularen på første side og skrive ind til os. Vi svarer inden for 24 timer.

8. Ægteskabet eller samlivsforholdet

Når man søger om familiesammenføring med en ægtefælle eller kæreste, stilles der krav til dette forhold, før myndighederne anerkender forholdet som et beskyttelsesværdigt familieliv.

Ægteskab:

Er du gift med din udenlandske partner, skal vielsesattesten kunne anerkendes efter dansk ret. Det betyder, at begge parter skal have været til stede ved ægteskabets indgåelse, og begge have haft samtykke til dette. Ægteskab indgået under omstændigheder, der ikke kan anerkendes i Danmark og strider imod de danske retsprincipper, kan ikke danne grundlag for ægtefællesammenføring.

Vielsesattesten kan være fra udlandet og være på et andet sprog, men den skal oversættes til dansk eller være på engelsk. Hvis vielsesattesten skal oversættes, skal det ske hos en dansk autoriseret oversætter. Du skal være opmærksom på, at vielsesattester fra ustabile lande som Somalia eller Syrien ikke bliver anderkendt i Danmark.

Det er derfor en rigtig god ide at blive gift i Danmark for at undgå udfordringer med vielsesattesten, hvis man er i tvivl.

Fast samliv af længere varighed:

Er du ikke gift med din partner/kæreste, kan du opfylde betingelsen om fast samlivsforhold ved at dokumentere, at I har boet sammen fast sammenhængende i mindst 1 ½ til 2 år.

9. Fælles bopæl

En af de grundlæggende betingelser for at opnå familiesammenføring er, at man samlever på fælles bopæl i ægteskab eller fast samlivsforhold af længere varighed. Bor din partner i udlandet, skal vedkommende bo hos dig her i Danmark på samme adresse.


Har du brug for hjælp til din sag om familiesammenføring eller ægtefællesammenføring kan du kontakte os på

ss@vejentil.dk eller +45-70666616


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0