Skal du som ægtepar eller samlevere søge om familiesammenføring, er ét af kravene det såkaldte “tilknytningskrav”. Hvad dette krav indebærer af regler og betingelser, kan du læse mere om her.

Hvad er tilknytningskravet?

Tilknytningskravet handler om et ægtepars tilknytning til Danmark. Ifølge reglerne må denne ikke være større til et andet land, end det er til Danmark.

Sådan afgøres et ægtepars tilknytning til Danmark

Der tages individuelt stilling til et pars tilknytning til Danmark af Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen tager stilling til, om tilknytningskravet er opfyldt ved at se på:

 

 • Hvor lang tid parten i Danmark har boet i landet
 • Hvor længe den ansøgende part har opholdt sig i eller boet i Danmark
 • Om én eller begge parter har tilknytning til andre personer i Danmark
 • Ægtefællernes tilknytning til et andet land og hvor meget den herboende part har været eller boet i ansøgerens hjemland
 • Om parterne har børn eller anden familie i et andet land
 • Om én eller begge af parterne har samværsret eller forældremyndighed med mindreårige børn i Danmark
 • Hvorvidt parterne har gennemført et uddannelsesforløb i landet eller har fast tilknytning til det danske arbejdsmarked
 • Hvilke sprogfærdigheder de to parter hver især har

Parten, der er bosiddende i Danmark

For den ægtefælle, som bor i landet, stilles der normalt to krav. Dels skal han eller hun have opholdt sig fast i landet i mindst 12 år. Derudover skal personen have ydet en indsats for at lade sig integrere i det danske samfund.

Mulighed for nedsættelse

De 12 år kan nedsættes til mindre, hvis parten har gjort en særlig indsats for at blive integreret. Det gælder, hvis:

 • Han eller hun har haft fuldtidsbeskæftigelse eller beskæftigelse med lignende ansættelsesvilkår og uden større afbrydelser i Danmark i mindst 7-8 år.
 • Parten har udført særligt integrationsfremmende arbejde uden større afbrydelser og i mindst 4-5 år.
 • Han eller hun har gennemført en fuldtidsuddannelse i Danmark, som giver kompetencer til erhvervslivet, og han eller hun efter afslutningen af denne har været i beskæftigelse i en længere periode.

Krav til den ansøgende part

For at den ansøgende part opfylder tilknytningskravet, skal denne skal have besøgt Danmark mindst én gang via visum eller på et visumfrit ophold. Vedkommende må også tidligere have boet i Danmark med opholdstilladelse.

I særlige tilfælde kan der ydes dispensation

I ganske særlige tilfælde kan tilknytningskravet fraviges. Du kan få dispensation, hvis der er helt særlige grunde, som taler imod, at kravet om tilknytning skal stilles til et ægtepar eller en af parterne.

 

Det gælder, hvis den herboende ægtefælle:

 • Er alvorligt syg
 • Er flygtning
 • Har beskyttelsesstatus og risikerer forfølgelse i sit hjemland
 • Har mindreårige børn, som bor hjemme, med en selvstændig tilknytning til Danmark
 • Har samvær med mindreårige særbørn
 • Arbejder i statens tjeneste og har en stilling med særlig udenrigs- eller sikkerhedspolitisk betydning for Danmark

Yderligere krav til parterne ved ægtefællesammenføring

Tilknytningskravet er blot ét af de krav, der skal være opfyldt, for at en ægtefællesammenføring kan finde sted. Derudover gælder der følgende for den herboende ægtefælle, den ansøgende part og deres fælles samliv:

Krav til den herboende part

 • Han eller hun skal kunne forsørge sig selv og den udefrakommende ægtefælle
 • Ægtefællen i Danmark skal have egen bolig med så meget plads, at “boligkravet” er opfyldt
 • Den danske ægtefælle skal have fast bopæl og være fast bosiddende i Danmark
 • Den danske ægtefælle skal kunne betale fremtidige offentlige udgifter for den udenlandske part

Krav til den udenlandske ægtefælle

Denne skal bestå en danskprøve senest seks måneder, efter opholdstilladelsen er blevet godkendt.

Krav til ægtefællernes fælles samliv

 • Begge skal være fyldt 24 år
 • Deres fælles tilknytning til Danmark skal være mere omfangsrig, end det til et andet land
 • Begge skal godkende en erklæring om, at de vil deltage aktivt i den udenlandske ægtefælles og eventuelle børns danskundervisning og integration