Hvis man som udlænding har familie i Grønland eller på Færøerne, har man mulighed for at søge om familiesammenføring. Familiesammenføring kan gives til følgende grupper, hvis betingelserne for den enkelte gruppe opfyldes:

  • Ægtefæller, faste samlevere og registrerede partnere
  • Forældre over 60 år
  • Børn under 18 år
  • Andre familiemedlemmer eller lignende med tilknytning til en person, som er bosiddende i Grønland

Ansøgninger om familiesammenføring i både Grønland og på Færøerne afgøres efter det pågældende lands gældende udlændingelov og behandles af Udlændingestyrelsen.

Først midlertidig opholdstilladelse – siden permanent

Får den ansøgende part opholdstilladelse på Færøerne eller i Grønland grundet familiesammenføring, er den i første omgang tidsbegrænset med mulighed for forlængelse, såfremt han eller hun stadig opfylder betingelserne. Efter tre år har ansøgeren mulighed for at få tildelt ret til permanent ophold i landet.

Tidligere dansk indfødsret eller færøsk/dansk og grønlandsk/dansk afstamning

Hvis man tidligere har haft dansk indfødsret, har man mulighed for at få ophold på både Færøerne og i Grønland efter det pågældende lands udlændingelov. Det samme gælder, hvis man er af henholdsvis færøsk/dansk eller af grønlandsk/dansk afstamning.

Nordiske statsborgere har ret til frit ophold på Færøerne og i Grønland

Som nordisk statsborger har man ret til at rejse ind i, at opholde sig, at studere og at arbejde på Færøerne og i Grønland uden visum eller retten til permanent ophold.

Ønsker man familiesammenføring i en situation, hvor alle involverede er nordiske statsborgere, skal man ikke søge om det. Parterne kan blot rejse ind i og opholde sig i landet efter de regler, det pågældende land har for nordiske statsborgere.

Ophold i Danmark giver ikke ret til ophold på Færøerne og i Grønland

Har man som udlænding opholdstilladelse i Danmark, er det ikke ensbetydende med, at man har ret til ophold i Grønland eller på Færøerne. Uanset om det gælder familiebesøg, ferie eller forretningsrejse, skal man som udlænding søge om tilladelse til indrejse i landet via et brev til Udlændingestyrelsen.