Familiesammenføring er en tilladelse til at sammenføre familiemedlemmer, som er bosiddende i forskellige lande, så de kommer til at bo sammen i Danmark. Er man bosiddende i udlandet og har familie i Danmark, kan man få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring, hvis det drejer sig om følgende:

  • Ægtefæller og faste samlevere
  • Børn
  • Øvrige familiemedlemmer

Er man nordisk statsborger, gælder der andre regler for familiesammenføring i Danmark, end hvis man kommer fra lande uden for Norden.

Specielle regler for statsborgere i Norden

Statsborgere i de nordiske lande Finland, Island, Norge og Sverige har ret til frit at indrejse, at opholde sig, at studere og at arbejde i Danmark. Med andre ord betyder det, at statsborgere fra disse lande hverken skal have visum, opholds- eller arbejdstilladelse for at være i landet.

Hvilket statsborgerskab har familien?

Når der er tale om familiesammenføring af nordiske statsborgere i Danmark, afhænger fremgangsmåden af, om alle familiemedlemmer er nordiske statsborgere eller ej.

Hvis dét er tilfældet, skal de ikke ansøge om familiesammenføring og kan frit rejse til og opholde sig i Danmark som nordiske statsborgere.

Hvis familiemedlemmerne ikke er nordiske statsborgere, har de to muligheder:

  • At ansøge om registreringsbevis/opholdskort efter EU-retten
  • At ansøge om opholdstilladelse som familiesammenført efter Udlændingelovens regler

Optagelse i det danske folkeregister

Selvom man ikke skal søge om familiesammenføring, hvis alle parter er nordiske statsborgere, skal man sørge for at blive skrevet op i det danske folkeregister.

Som nordisk statsborger skal du optages i det danske folkeregister, hvis du skal opholde dig i landet i mere end seks måneder. Hvis du skal være i Danmark i mindste tre måneder og max seks måneder, har du ret til at blive registreret i det danske folkeregister, men det er ikke et krav.