Hvis man har opholdstilladelse på baggrund af asyl i Danmark, kan en rejse eller et besøg i udlandet sætte den danske opholdstilladelse over styr.

Herunder kan du læse mere om, hvilke konsekvenser en rejse til hjemland kan have for ens opholdstilladelse, samt hvilke muligheder man har, hvis man har brug for at rejse til hjemlandet.

Det kan have konsekvenser for opholdstilladelsen

Hvis man har opholdstilladelse i Danmark på baggrund af asyl, og man vælger at rejse til sit hjemland, kan det muligvis få konsekvenser for ens opholdstilladelse. I hjemlandet kan man ligeledes risikere at blive forfulgt. Derfor vil dette kunne medføre, at ens opholdstilladelse inddrages.

Har man ikke fået permanent opholdstilladelse, vil en rejse til hjemlandet altid kunne medføre, at ens opholdstilladelse inddrages eller ikke forlænges. Og det er uanset, hvor længe man har haft en tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark.

Har man derimod permanent opholdstilladelse, vil opholdstilladelsen kunne inddrages i op til 10 år efter, man første gang fik ophold som flygtning. Vælger man at rejse ind i sit hjemland mindst 10 år fra ens første opholdstilladelse, formodes det, at man ikke længere risikerer forfølgelse i sit hjemland. Hvis dette er tilfældet, inddrages ens opholdstilladelse (medmindre dette afkræftes), fordi det formodes, at det er sikkert at opholde sig i hjemlandet.

Rejsebegrænsning som flygtning

Har man søgt om asyl i Danmark og fået opholdstilladelse som flygtning, tildeles man automatisk i sit konventions- eller fremmedpas en rejsebegrænsning. Det betyder, at man ikke kan bruge passet til at rejse til sit hjemland, hvor man risikerer at blive forfulgt.

Ønsker man alligevel at rejse til sit hjemland, kan man søge om at få ophævet rejsebegrænsningen i sit pas. For at søge om dette skal man udfylde et ansøgningsskema, hvor man skal vedhæfte diverse relevante dokumenter alt efter det enkelte tilfælde.

Hvis man ønsker at rejse varigt tilbage sit hjemland

Hvis man vælger at opgive sin bopæl i Danmark og i stedet rejse frivilligt og varigt tilbage til sit hjemland, har man en fortrydelsesret. Det betyder, at opholdstilladelsen først inddrages efter 3 til 12 måneder, efter man er rejst tilbage.

Varigheden af fristen varierer, alt efter hvilken type opholdstilladelse man har. Har man opholdstilladelse som flygtning, har man en fortrydelsesfrist på 12 måneder.