I Danmark er det muligt at søge om familiesammenføring, og familiesammenføring dækker over sammenføring med ægtefæller, samlevere, faste samlevere, børn og i nogle tilfælde øvrige familiemedlemmer (udover børn). Herunder kan du således læse mere om, hvilke grupper der kan søge om familiesammenføring.

Ægtefæller og faste samlevere

Ægtefæller og faste samlevere kan søge om familiesammenføring og derved opholdstilladelse på baggrund af de gældende regler om ægtefællesammenføring. Dette gælder for par, hvor den ene part har dansk eller nordisk statsborgerskab, mens den anden har statsborgerskab i et andet land. Man kan også søge om ægtefællesammenføring, hvis personen i Danmark har opholdstilladelse på baggrund af andet end asyl.

For at blive tildelt ægtefællesammenføring mellem enten ægtefæller eller faste samlevere er der en række betingelser, som skal være opfyldt. Dem kan du læse mere om her.

Børn under 15 år

Det er muligt at søge om familiesammenføring med børn under 15 år. I denne forbindelse er der en række krav, som skal være opfyldt. Disse krav stilles dog ikke, hvis barnet er født i Danmark, og mindst den ene af forældrene har opholdstilladelse i Danmark. Disse krav omfatter blandt andet, at ansøgeren som minimum skal have del i forældremyndigheden over barnet, samt at barnet skal være under 15 år gammel ved indgivelsen af ansøgningen.

Læs mere om familiesammenføring med børn under 15 år her.

Børn mellem 15 og 18 år

Er barnet mellem 15 og 18 år stilles nogle andre krav, og det er som udgangspunkt sværere at opnå familiesammenføring med et barn, der er over 15 år gammel. Det er kun i nogle særlige tilfælde, at børn mellem 15 og 18 år kan få tildelt opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring. I denne forbindelse tages der individuel stilling til hver enkelt ansøgning.

Der er en række ufravigelige betingelser såsom, at barnets forælder opholder sig lovligt i Danmark, og at disse ikke er dømt for overgreb på mindreårige børn. Derudover er det et krav, at barnet skal være under 18 år på det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives.

Barnet må heller ikke selv have stiftet familie.

Øvrige familiemedlemmer

Familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer dækker over alle andre familiemedlemmer end børn, ægtefæller og faste samlevere. En familiesammenføring med øvrige medlemmer bliver kun godkendt, hvis et afslag strider mod Danmarks internationale forpligtelser.