Når man har indleveret en ansøgning om familiesammenføring, er der chance for, at den ikke bliver godkendt. Hvis dette er tilfældet, får man et afslag fra Udlændingestyrelsen, som tager sig af ansøgninger om familiesammenføring. Oftest skyldes et afslag, at der er nogle betingelser, som én eller begge parter ikke opfylder. Nedenfor kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du får et afslag på din ansøgning om familiesammenføring.

Er afslaget begrundet?

Du får altid en begrundelse for, hvorfor din ansøgning har fået afslag. Denne bør både du og din partner læse nøje, før I sætter jer ind i, om I ønsker at anke sagen. Når I har gjort dette, bør I tage stilling til, om I er enige eller uenige med afslaget. Hvis I er uenige med afgørelsen, kan I klage over den eller vælge at ansøge på ny. 

Sådan klager man over et afslag

Hvis I vælger at klage over Udlændingestyrelsens afslag, skal I sende en klage ind til Udlændingenævnet, som derefter vil tage stilling til, om de er enige i Udlændingestyrelsens afgørelse, eller om sagen skal behandles forfra. Hvis de er enige i afslaget, får I et endeligt afslag, men hvis de er uenige, sendes jeres ansøgning på ny.

Hvis I ønsker at klage over jeres afslag på familiesammenføring, skal I sende en klage senest 8 uger efter, I har modtaget afgørelsen. Hvis det ikke gøres inden for 8 uger, er det for sent.

Er afslaget berettiget?

Hvis I er enige i Udlændingestyrelsens afgørelse, kan I søge om familiesammenføring på ny, når I opfylder de betingelser, som I ikke levede op til i første omgang. I kan også søge igen, hvis I har glemt nogle oplysninger, som I mener, Udlændingestyrelsen bør tage med i deres overvejelser.