Familiesammenføring er en tilladelse til at føre familiemedlemmer, som bor i forskellige lande, sammen, så de kommer til at bo sammen i Danmark. Når dette sker, får den person, som ved sammenføringen flytter til Danmark, tilladelse til at opholde sig i landet. Hvis der er et barn under 15 år indblandet i en familiesammenføring, gælder der helt særlige regler.

Børn og opholdstilladelse ved familiesammenføring

Børn under 15 år kan få opholdstilladelse efter reglerne for familiesammenføring, hvis både barnet og de voksne opfylder nogle specifikke krav. Kravene gælder for alle børn under 15 år, som har forældre, der bor fast i Danmark. Hvis barnet er født i Danmark og har udenlandske forældre, hvor mindst én af dem har opholdstilladelse, gælder der dog ikke nogle krav.

Sammenføringen må ikke stride imod barnets tarv

Det vigtigste krav er, at en familiesammenføring på ingen måde må stride imod barnets tarv. Dette betyder, at der blandt andet ikke må være risiko for, at barnet får sociale problemer, eller at det udsættes af nogen form for overgreb efter en familiesammenføring.

Krav til forælderen i Danmark

Til forælderen i Danmark, eller dennes samlever eller ægtefælle, stilles der også nogle krav, som skal være opfyldt, for at den pågældende familiesammenføring kan blive gennemført. Forælderen eller dennes samlever skal:

  • Være dansk eller nordisk statsborger
  • have opholdstilladelse som flygtning eller beskyttelsesstatus
  • have fået forlænget sin opholdstilladelse
  • have permanent opholdstilladelse i Danmark eller mulighed for varigt ophold
  • eller have forældremyndighed eller en delvis forældremyndighed over barnet

Derudover må forældreren eller dennes partner ikke være dømt for overgreb på børn ti år forud for afgørelsen.

Krav til barnet

Der er naturligvis også krav til barnet. Hvis en familiesammenføring skal godkendes, skal barnet:

  • Være under 15 år
  • Bo hos en af forældrene, der bor i Danmark, når det flytter til landet
  • Ikke have stiftet selvstændig familie ved eksempelvis ægteskab

I enkelte tilfælde kan der også stilles flere krav. Hvis ovenstående krav er opfyldt, er man et skridt på vejen imod at få sin ansøgning om familiesammenføring godkendt.