Den danske indfødsretsprøve er en test, som du sikkert har hørt om, hvis du har sat dig ind i, hvad der skal til for at få dansk statsborgerskab. Men du sidder sikkert med spørgsmålene ”hvorfor?”, hvornår?” og ”hvordan?”. Dem får du svaret på her.

Sammen med nedenstående krav er en bestået indfødsretsprøve et af de krav, du skal opfylde for at tilegne dig dansk statsborgerskab:

Du skal underskrive en erklæring på troskab og loyalitet til det danske samfund

  • Du skal skrive under på, at du vil overholde dansk lovgivning og respektere Danmarks retsprincipper
  • Du skal oplyse, om du har begået kriminalitet eller andre lovovertrædelser – og i så fald hvilke
  • Du skal have en ren straffeattest
  • Du skal have en stabil økonomi og et vist beløb til rådighed
  • Du skal besidde stabile danskkundskaber og bestå en sprogtest på et niveau afhængigt af dit forhold som ansøger

Hvorfor skal jeg bestå en indfødsretsprøve?

Du skal bestå en indfødsretsprøve, fordi den er et af kravene for at opnå dansk statsborgerskab. Den er en del af disse, fordi den sikrer, at du ved noget om dansk kultur, samfund og historie, hvilket er vigtigt, når man skal begå sig i det danske samfund.

Hvornår foregår en test?

En indfødsretsprøve kan kun tages to gange årligt på sprogskoler over hele landet. Som regel foregår den midt på året og i årets slutning. I år 2017 kan du gå op til en indfødsretsprøve den 7. juni og den 30. november.

Hvordan foregår den danske indfødsretsprøve?

Prøven er en multiple choice test, som indeholder 40 spørgsmål. 35 af spørgsmålene kan forberedes ved at læse et udgivet pensum, mens de sidste fem spørgsmål handler om noget aktuelt, der er foregået i Danmark cirka seks måneder forud for prøvens afholdelsesdato. Du skal svare rigtigt på mindst 32 ud af 40 spørgsmål for at bestå.