Når man skal søge om en permanent opholdstilladelse, skal man for det første leve op til en række krav og betingelser, hvilke du kan læse mere om her. Derudover er der en lang række praktiske ting, som man bør sætte sig godt ind i, før man indsender sin ansøgning. Der er mange elementer, man skal have styr på i forbindelse med en ansøgning. Herunder fortæller vi dig, hvordan du søger om permanent opholdstilladelse.

Før du søger

Før du søger, er det meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i de betingelser, der gør sig gældende i forbindelse med at opnå permanent opholdstilladelse. Dels fordi det er indviklet at trække en ansøgning tilbage, og dels fordi du ikke får dit gebyr igen. Når du søger om en permanent opholdstilladelse, skal du betale et gebyr på henholdsvis 6.045 kr og oven i det øvrige gebyrer på 4.000 kr. Derfor er det en god idé at sætte sig grundigt ind i tingene, så man ikke laver en fejl og skal lave en ny ansøgning og betale et nyt gebyr.

Oprettelse af salgsbestillings-id

Når man skal søge om permanent opholdstilladelse, skal man oprette et sagsbestillings-id. Her skal du vælge, på hvilken baggrund du ønsker at søge om permanent opholdstilladelse. Der er fire kategorier:

 • Permanent ophold på baggrund af familiesammenføring
 • Permanent ophold på baggrund af asyl
 • Permanent ophold på baggrund af religiøs forkyndelse
 • Permanent ophold på baggrund af arbejde, studier med mere

Gebyret varierer alt efter sagsbestillings-id.

Dernæst skal man angive relevant information om sig selv såsom ens fulde navn, pasnummer og e-mail.

Herefter får man sit sagsbestillings-id. Udfyld det, og betal gebyret.

Samling af relevante dokumenter

Når man har betalt sit gebyr, skal man herefter indsende en række dokumenter. Det er en god idé at samle disse på forhånd, da de skal vedlægges ens ansøgning. De relevante dokumenter varierer fra sag til sag. Du kan læse mere om, hvilke dokumenter der kræves i forskellige typer af sager her.

Alt efter sagen kan følgende dokumenter være relevante:

 • Dokumentation for betalt gebyr
 • Dokumentation for bolig
 • Dokumentation for danskkundskaber (fx et bevis for Prøve i Dansk eller folkeskolens afgangsbevis)
 • Dokumentation for beskæftigelse/arbejde (fx årsopgørelser, ansættelseskontrakter)
 • Dokumentation for eventuel indkomst (fx lønsedler, årsopgørelser)
 • Dokumentation for eventuelt medborgerskab (fx prøvebevis, udtalelse fra en bestyrelse eller organisation)
 • Dokumentation for eventuelt handicap (en lægeerklæring)
 • Dokumentation for førtidspension (kommunens afgørelse)
 • Dokumentation for eventuel pasning af et sygt barn
 • Dokumentation for eventuelt ophold i udlandet i forbindelse med arbejde

Forskellige typer ansøgninger

Alt efter på hvilken baggrund du søger permanent opholdstilladelse, skal der udfyldes forskellige ansøgningstyper. Her skelnes mellem:

 • Ægtefællesammenføring, hvor begge personer (enten ægtefælle eller samlever) skal udfylde dele af ansøgningen
 • Familiesammenføring eller flygtning, hvor kun ansøgeren skal udfylde ansøgningen
 • Arbejdstager, studerende eller religiøs forkynder, hvor kun ansøgeren skal udfylde ansøgningen

Digital eller papirform?

Man kan vælge mellem at udfylde ansøgningen digitalt eller på papir. Udfylder man ansøgningen digitalt, indsendes den automatisk til Udlændingestyrelsen.

Er man arbejdstager, studerende eller religiøs forkynder, skal man, hvis man har udfyldt ansøgningen på et papirskema, indgive den til Udlændingestyrelsens Borgerservice. Bor man uden for Storkøbenhavn, kan man indgive ansøgningen på sin lokale politistation, hvis den optager biometri. Ansøgningen kan ligeledes sendes til Udlændingestyrelsen.

Optagelse af biometri

Biometri dækker over fingeraftryk og ansigtsfoto, hvilket er obligatorisk, når man søger om permanent opholdstilladelse. Dette skal som regel gøres inden for 14 dage, fra man har indgivet ansøgningen.

Man kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice samt på udvalgte politistationer.