I Danmark er det muligt at søge om familiesammenføring som adoptivbarn, plejebarn eller et nært familiemedlem. For at dette kan lade sig gøre, skal den person, som barnet skal bo hos i Danmark, være enten dansk eller nordisk statsborger eller have opholdstilladelse i Danmark på baggrund af andet end asyl.

Herunder kan du læse mere om, hvem der kan opnå familiesammenføring, betingelserne samt eventuel opholdstilladelse.

Hvem kan opnå familiesammenføring?

Hvis man er under 18 år, kan man få opholdstilladelse i Danmark efter gældende regler om familiesammenføring.

Hvis man er under 18, kan man således få familiesammenføring med henblik på:

 • Adoption
 • Ophold som en del af et plejeforhold
 • Ophold hos sin nærmeste familie

Personen som barnet skal bo hos i Danmark skal ikke have forældremyndigheden over dig, og både det ansøgende barn og personen i Danmark skal opfylde en række krav og betingelser.

Der findes særlige regler i forbindelse med denne type af familiesammenføring, som gælder:

 • Hvis barnet er barn af en udenlandsk statsborger, der har opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier i Danmark
 • Hvis personen i Danmark er nordisk statsborger eller statsborger i EU/EØS eller Schweiz
 • Hvis der ønskes at søge om familiesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten

Hvis man befinder sig i en af de ovenstående situationer, skal man altså være opmærksom på, at der i disse særlige tilfælde gælder andre regler.

Betingelser, hvis man søger om adoptivbarn

Hvis man søger om familiesammenføring med henblik på adoption, skal både ansøger og personen, der bor i Danmark (adoptionsansøgeren), opfylde en række krav: 

Hvis adoptionsansøgeren er godkendt:

Der gives opholdstilladelse til et adoptivbarn, hvis:

 • Adoptionsansøgeren er godkendt som adoptant
 • Der ikke findes en udenlandsk adoptionsafgørelse
 • En udenlandsk adoptionsafgørelse ikke anerkendes i Danmark
 • Adoptionsansøgeren er godkendt af et adoptionssamråd eller Adoptionsnævnet som adoptant
 • En udenlandsk adoptionsafgørelse anerkendes i Danmark, såfremt barnet ikke bliver dansk statsborger ved gennemførelsen af adoptionen.

Hvis adoptionsansøgeren ikke er godkendt:

Hvis man ikke er godkendt som adoptant, kan barnet få opholdstilladelse med henblik på senere adoption. Hertil er det et krav, at personen i Danmark enten:

 • Er dansk eller nordisk statsborger
 • Har en permanent opholdstilladelse på anden baggrund end asyl
 • Har en opholdstilladelse i Danmark med udsigt til/mulighed for varigt ophold

Betingelser, hvis man søger som plejebarn

For at få opholdstilladelse som et plejebarn skal der være nogle helt særlige omstændigheder til stede, og både plejeforælderen og det ansøgende plejebarn skal opfylde en række krav.

I afgørelsen lægges der blandt andet vægt på:

 • Hvor tæt knyttet barnet og plejeforælderen er
 • Hvilke omsorgspersoner plejebarnet ellers har
 • Om plejeforælderen har støttet barnet økonomisk i dets hjemland

Disse vurderes blandt andet ud fra, hvor længe I har kendt hinanden, samt hvilken karakter forholdet har og har haft. I de fleste tilfælde er det også et krav, at barnet ikke har andre relevante omsorgspersoner i sit hjemland.

Andre gældende krav i forbindelse med opholdstilladelse som plejebarn:

 • Plejeforholdet skal være anbefalet af den kommune, hvor plejeforælderen bor
 • Plejeforælderen skal have lovligt ophold i Danmark (enten via statsborgerskab, permanent opholdstilladelse eller opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold)
 • Plejeforælderen skal være selvforsørgende og må derfor ikke have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, frem til at der gives permanent opholdstilladelse
 • Plejeforælderen skal forpligte sig til at forsørge plejebarnet

Godkendes ansøgningen, tildeles adoptiv-/plejebarnet en tidsbegrænset opholdstilladelse

I første omgang tildeles en tidsbegrænset opholdstilladelse. Denne periode vil typisk strække sig over et år med mulighed for forlængelse, såfremt plejebarn og plejeforælder stadig opfylder en række betingelser.

Der er dog også mulighed for at opnå en permanent opholdstilladelse efter lempeligere regler, når barnet fylder 18 år.