+45 70 66 66 16 ss@vejentil.dk Frederiksberg 10-17 alle hverdage

Permanent opholdstilladelse

Denne opholdstilladelse bliver også kaldet tidsubegrænset opholdstilladelse eller permanent visum.

Det er den mest eftertragtet opholdstilladelse som en udlænding kan opnå. Det er den af flere grunde såsom man ikke skal betale gebyr ved forlængelse, samt at man ikke skal bekymre sig om man skal forlænge sin opholdstilladelse, og risikerer at opholde sig i landet ulovligt.

Det koster DKK 2.000,- i gebyrer til Udlændingestyrelsen at søge om forlængelse af sin midlertidig opholdstilladelse. Dette er et resultat af de nye regler der er trådt i kraft 2016.

Man skal udover at betale gebyr søge indenfor den rette periode. Det vil sige at man ikke søge efter ens opholdstilladelse er udløbet, man skal gøre det i de 3 måneder op til ens udløbsdato.

Dette kan være svært og dyrt for personer som ufrivilligt skal betale for at få forlænget sin midlertidige opholdstilladelse, som før i tiden var gratis. Derfor ønsker mange borgere at opnå den permanente opholdstilladelse så de ikke skal bekymre sig om at betale gebyrer hvert andet tredje år, samt den tid der skal bruges på at søge igen og igen.

Den 15. Maj 2017 trådte nye regler om permanent opholdstilladelse i kraft.

Dette betyder blandt andet man skal have arbejdet og opholdt sig i Danmark i længere tid. og have opfyldt sig i Danmark i længere tid. Reglerne gælder med tilbagevirkende kraft for alle ansøgninger om permanent ophold, som er indgivet fra og med den 15. marts 2017 eller senere.

Permanent opholdstilladelse grundlæggende betingelser:

Du kan opnå permanent opholdstilladelse hvis du opfylder følgende krav:

 1. Betingelserne for den opholdstilladelse man har i forvejen skal stadig være opfyldt.
 2. Man skal være fyldt mindst 18 år.
 3. Boet lovligt i Danmark i mindst 8 år, medmindre man opfylder alle de supplerende betingelser nedenfor, som kun kræver man skal have boet lovligt i Danmark i 4 år.
 4. Man må ikke have begået visse typer af kriminalitet, og man er helt udelukket hvis personen er idømt ubetinget fængsel i mindst 6 måneder.
 5. Som udgangspunkt må man ikke have forfalden gæld det til det offentlige, men har man fået henstand til dette kan man godt indgive ansøgningen.
 6. I de seneste 4 år inden ansøgningen indleveres, må man ikke have modtaget offentlig hjælp – såsom kontanthjælp.
 7. Man skal have accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab (skal underskrives).
 8. En bestået Prøve i Dansk 2, eller en tilsvarende prøve.
 9. I de seneste 4 år skal man have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder.
 10. På tidspunktet hvor man indgiver ansøgningen skal man være i arbejde, og det samme gælder når man modtager afgørelsen fra Udlændingestyrelsen.

Uddannelse plejede at tælle med som fuldtidsbeskæftigelse, men de nye regler har ændret dette og nu er det som udgangspunkt kun personer med arbejde der kan søge om permanentopholdstilladelse, medmindre man er en af de nedenstående 3 grupper:

 1. Ung mellem 18-19 år, som har haft uafbrudt skolegang eller arbejde siden folkeskolen.
 2. Personer med et stærkt tilknytningsforhold til Danmark. Fx hvor den ene forældre har været danskstatsborger fra fødslen.
 3. Folkepensionist eller førtidspensionist.

Permanent opholdstilladelse supplerende betingelser:

De 4 supplerende betingelser i forbindelse med permanent opholdstilladelse er:

 1. Man skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab ved at deltage i foreninger eller bestyrelser i mindst et år. Prøverne bliver foretaget 2 gange årligt.
 2. Man har haft fuldtidsarbejde i 4 år af de seneste 4 og et halvt år.
 3. Man tjener gennemsnitligt 275.000,- eller derover de seneste 2 år.
 4. Man har bestået Dansk Prøve 3 eller højere.

Man skal opfylde mindst 2 af disse supplerende betingelser for at leve op til kravene om at kunne søge permanent opholdstilladelse.

Det er ligegyldigt hvilke 2 af de 4 krav man opfylder.

Opfylder man alle de grundlæggende betingelser, samt alle de supplerende betingelser, kan man søge om permanent opholdstilladelse allerede efter 4 års ophold i Danmark. 

Opfylder du ikke betingelserne?

Opfylder man ikke betingelserne for at opnå permanent opholdstilladelse kan man ikke få permanent opholdstilladelse i Danmark, medmindre der findes særlig grund til dette.
Dette kan være man har været i Danmark hele sit liv og har haft hele sin skolegang her. Eller man har et stærkt tilknytningsforhold til Danmark, eller er førtidspensionist.

Derudover kan man godt søge om permanent opholdstilladelse, og fritages fra at opfylde en eller flere af betingelserne, hvis et afslag vil være i strid med de internationale forpligtelser, som Danmark SKAL overholde eller FN’s handicapkonvention.

Dette kaldes at søge med dispensation. Det vil sige man kan søge om permanent opholdstilladelse med en dispensation ansøgning, hvori man fremlægger sin sag for myndighederne ofte gennem en jurist.

Nogle eksempler på hvem der kan søge om permanent opholdstilladelse kan du læse om nedenstående:

Unge mellem 18-19 år: 

Har man haft uafbrudt skolegang eller et arbejde siden folkeskolen 9./10. klasse og opfylder de grundlæggende betingelser fra punkt 3-8, kræver det ikke længere at man som ung skal opfylde kravet om ordinær fuldtidsbeskæftigelse. Søger man efter man er fyldt 19 år, kræves der samme krav som for alle andre udlændinge.

Folkepensionister og førtidspensionister:

Denne gruppe af folk skal ikke opfylde fuldtidsbeskæftigelses kravet, da man ikke kan kræve de skal i arbejde når de er på pension. Det er heller ikke et krav at de skal være i arbejde ved afgørelse tidspunktet.
Man er også fritaget for de supplerende betingelser punkt 2 og 3.
I de supplerende betingelser skal man kun opfylde et af kravene. Altså 1 eller 4, men opfylder man begge to kan man søge allerede efter 4 år.

Personer med stærk tilknytning:

Har ens forældre dansk statsborgerskab ved fødsel eller tilhører man det danske mindretal i sydslesvig kan man godt søge om permanent opholdstilladelse.

Dernæst er det vigtigt at påpege at personer der lider under langvarig fysisk eller psykisk lidelse er beskyttet under FNs handicapkonvention, og dette betyder man er fritaget fra at opfylde de betingelser som man på baggrund af sit handicap ikke kan opfylde.

Har du spørgsmål til permanent opholdstilladelse kan du skrive en e-mail til ss@vejentil.dk med dine spørgsmål eller bruge kontakt formularen nederst på højre side af denne side.

Læs mere ved at trykke her


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0