I maj 2017 trådte nye regler i kraft i forbindelse med permanent opholdstilladelse. Reglerne gælder for ansøgninger om permanent opholdstilladelse, som er indgivet fra og med d. 15. marts 2017 eller senere.

Herunder kan du læse mere om de nye regler og ændringer.

Nye regler, der medfører ændrede betingelser

Reglerne omhandler betingelser, man som ansøger skal overholde, for at opnå permanent opholdstilladelse.

I forhold til de tidligere regler om permanent opholdstilladelse er de største ændringer som følger:

  • Opholdskravet ændres fra 6 til 8 års lovligt ophold i Danmark. Det betyder altså, at en ansøger skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år – og i hele denne periode have haft opholdstilladelse. Dog gælder stadig, at man efter 4 års ophold kan søge om permanent opholdstilladelse, såfremt man lever op til alle 4 supplerende krav
  • Karensperioden forlænges i forbindelse med visse typer kriminalitet. Under en karensperiode er ansøgeren udelukket fra at få permanent opholdstilladelse
  • Kravet om, at ansøgeren ikke må have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (fx kontanthjælp) eller integrationsloven ændres til en periode på 4 år, hvor det førhen var 3 år
  • Kravet om ordinær beskæftigelse ændres til mindst 3 år og 6 måneder inden for de seneste 4 år forud for ansøgningen. Førhen var kravet, at man skulle have været i beskæftigelse i mindst 2 år og 6 måneder inden for de seneste 3 år

De fire supplerende betingelser forbliver uændrede. Hvis man lever op til de 4 supplerende krav, kan man derfor få permanent opholdstilladelse allerede efter 4 års lovligt ophold (med opholdstilladelse i Danmark). De 4 supplerende krav omhandler aktivt medborgerskab, yderligere krav om beskæftigelse, indkomstniveau og øgede danskkundskaber.

Derudover skal man stadig opfylde de grundlæggende betingelser, som man kan læse mere om her.

For at indgive en ansøgning om permanent opholdstilladelse skal man stadig betale et gebyr, som ikke vil blive betalt tilbage (uanset afgørelsen af sagen). Gebyret betales ligeledes heller ikke tilbage, hvis man ønsker at trække sin ansøgning tilbage grundet de nye regler.

Lige nu er den forventede maksimale behandlingstid af en ansøgning 8 måneder. Gebyret er 6.045 kroner, mens øvrige gebyrer udgør 4.000 kroner for at indsende en ansøgning om at få tildelt permanent opholdstilladelse – uanset som man lever op til kravene eller ej.