Som udgangspunkt kan du opnå familiesammenføring med en ægtefælle eller fast samlever (fast samlever behandles på lige fod med ægtefælle, hvorfor de i artiklen påtales som ægtefæller).

Betingelser for ægtefællesammenføring

Der findes en række krav, som skal være opfyldt, for at opnå ægtefællesammenføring. Kravene omfatter begge ægtefæller, som altså begge skal leve op til en række betingelser.

Krav til begge ægtefæller:

 • Begge ægtefæller skal være fyldt 24 år (alderskravet)
 • Ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal være større end til noget andet land (tilknytningskravet)
 • Begge ægtefæller skal underskrive en erklæring om, at de efter bedste evne er villige til aktivt at deltage i ansøgerens (og eventuelle børns) danskuddannelse og integration i det danske samfund

Krav til den ansøgende ægtefælle:

 • Ansøgeren skal bestå en prøve i dansk senest seks måneder, efter der er meddelt opholdstilladelse

Krav til ægtefællen i Danmark:

 • Ægtefællen i Danmark skal kunne forsørge sig selv og sin udenlandske ægtefælle (forsørgelseskravet)
 • Ægtefællen i Danmark skal råde over en bolig af en rimelig størrelse (boligkravet)
 • Ægtefællen i Danmark skal kunne stille økonomisk sikkerhed i form af 54.289,48 kroner, som skal kunne dække eventuelle, fremtidige offentlige udgifter til hjælp til den udenlandske ægtefælle
 • Er man faste samlevere og ikke gift, skal den danske ægtefælle påtage sig forsørgelsen af sin udenlandske samlever
 • Ægtefællen i Danmark skal bo fast i Danmark
 • Ægtefællen i Danmark må ikke inden for en periode på 10 år være dømt for at begå vold mod en tidligere ægtefælle

Krav til ægteskabet:

 • Ægteskabet skal kunne anerkendes efter dansk ret
 • For samlevere gælder, at samlivsforholdet skal have været fast og længerevarende (mindst 1 ½ år)
 • Ægteskabet skal være indgået frivilligt
 • Ægteskabet må ikke være indgået pro forma