En udlænding, som har familie i Danmark, har mulighed for at søge om familiesammenføring, hvis vedkommende opfylder en række betingelser. Overordnet set er der tre grupper, som kan søge om familiesammenføring:

 • Ægtefæller og faste samlevere
 • Børn
 • Øvrige familiemedlemmer

Herunder kan du læse mere om de krav og betingelser, som skal overholdes i forbindelse med familiesammenføring i Danmark.

Ægtefæller og faste samlevere

En udlænding har mulighed for at søge om familiesammenføring, hvis denne har en ægtefælle eller fast samlever i Danmark.

For at kunne opnå familiesammenføring, skal begge parter overholde en række krav. Der skelnes som udgangspunkt ikke mellem ægtefæller og samlevere, medmindre andet er angivet.

Begge ægtefæller skal:

 • Være mindst 24 år (heraf 24-års-reglen og alderskravet)
 • Have en samlet tilknytning, som er større til Danmark end noget andet land
 • Begge underskrive en erklæring om efter bedste evne at ville deltage aktivt i ansøgerens og eventuelle medfølgende udenlandske børns danskuddannelse og integration i det danske samfund

Børn

Mindreårige udlændinge, hvis forældre bor fast i Danmark, kan søge om familiesammenføring og derved få opholdstilladelse i Danmark. Alt efter om barnet er under eller over 15 år, stilles der forskellige krav til barn og forælder.

Hvis barnet er under 15 år, kræves det af forældrene, der bor i Danmark enten at:

 • Være dansk eller nordisk statsborger
 • Have en opholdstilladelse som flygtning eller beskyttelsesstatus i Danmark
 • Have fået en forlænget opholdstilladelse
 • Have en permanent opholdstilladelse i Danmark
 • Have opholdstilladelse i Danmark med mulighed for varigt ophold

Øvrige familiemedlemmer

Denne gruppe betegner alle andre end børn under 15 og ægtefæller. Disse kan som udgangspunkt søge om familiesammenføring med en herboende person, men der gives kun opholdstilladelse efter særlige grunde.