Familiesammenføring er et begreb, som er forholdsvist bredt. Selve ordet indebærer ”familie”, men det dækker faktisk også over sammenføring af ægtefæller og sammenføring med andre familiemedlemmer end børn. Her kan du læse om, hvem der kan søge om familiesammenføring.

Betingelser

Hvis en familiesammenføring skal godkendes, er der nogle betingelser, parterne hver især skal overholde. Betingelserne for de involverede parter afhænger af, hvilken form for familiesammenføring, der er tale om. Det er vigtigt at sætte sig ind i de individuelle betingelser, hvis der skal være en chance for, at ansøgningen skal blive godkendt.

Ægtefæller

Først og fremmest kan ægtefæller søge om familiesammenføring. Dette gælder for par, hvor den ene har dansk eller nordisk statsborgerskab, mens den anden har statsborgerskab i et andet land. Ligeledes gælder det for ægtefælder, hvor den herboende part har fået tildelt opholdstilladelse på grund af andet end asyl.

Børn

Der kan også søges om familiesammenføring, hvis børn vil sammenføres med deres forældre. Betingelserne for hvordan denne slags familiesammenføring skal foregå afhænger af, om børnene er under 15 år, om de er mellem 15 og 18 år, eller om de er adoptivbørn, plejebørn eller på ophold hos nær familie. 

Øvrige familiemedlemmer

Betegnelsen øvrige familiemedlemmer dækker over alle andre familiemedlemmer end børn under 15 år og ægtefæller. En sammenføring med øvrige familiemedlemmer kan kun blive godkendt, hvis et afslag ville stride imod Danmarks internationale forpligtelser.

Ansøgning og afgørelse

Når man skal søge om familiesammenføring, skal man udfylde og aflevere en ansøgning, hvorefter det er op til Udlændingestyrelsen at afgøre, om den bliver godkendt eller ej.

 

Når man har indgivet en ansøgning, træffer Udlændingestyrelsen en afgørelse, som enten resulterer i en opholdstilladelse eller et afslag på opholdstilladelse. Hvis man får afslag på sin ansøgning, må man ikke opholde sig i Danmark længere. Hvis man får godkendt ansøgningen, kan familiesammenføringen begynde.