Hvis man er født i Danmark, og begge forældre er udenlandske, skal man søge om opholdstilladelse. Er man født i Danmark, er oddsene for at få opholdstilladelse større, end hvis man er født i udlandet, fordi reglerne på dette område har nogle lempeligere betingelser.

Særskilte regler og tilfælde

Både barnet og forældrene skal opfylde en række krav, før der tildeles opholdstilladelse. Der findes dog også en række særskilte regler for visse grupper.

Hvis man er barn af en udenlandsk statsborger, der har opholdstilladelse på baggrund af studier eller arbejde i Danmark, skal man undersøge reglerne for familiesammenføring/opholdstilladelse for medfølgende familiemedlemmer. Der gælder ligeledes særskilte regler, hvis man er barn af en udenlandsk statsborger, som har ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Betingelser for at få en opholdstilladelse

For at få en opholdstilladelse skal både ansøgeren og forældrene i Danmark opfylde en række krav.

Krav til forældrene

  • Mindst én af forældrene skal have en tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for at opnå varigt ophold eller permanent opholdstilladelse
  • Forælderen i Danmark skal have forældremyndigheden over barnet

Krav til barnet (ansøgeren)

  • Det er et ufravigeligt krav, at barnet skal være under 15 år
  • Det er ligeledes et krav, at barnet skal bo hos sin forælder i Danmark

Dette er de overordnede betingelser, som kan variere alt efter den givne sag.

Hvis ansøgningen godkendes

Hvis ansøgningen godkendes, tildeles barnet en tidsbegrænset opholdstilladelse. Denne opholdstilladelse gælder i første omgang i en begrænset periode. Som udgangspunkt vil opholdstilladelsen gælde til, at barnet fylder 18 år. Hvis forælderen til barnet har en midlertidig opholdstilladelse, er det dog kun muligt at få opholdstilladelse, indtil tidspunktet for at forælderens opholdstilladelse udløber.

Efter opholdstilladelsens udløb er det muligt at søge om forlængelse, såfremt både barnet og forælderen stadig lever op til en række betingelser.

Det er også en mulighed at få permanent opholdstilladelse på baggrund af lempeligere betingelser, når barnet er fyldt 18 år.

Sådan ansøger du

Det er barnets forælder i Danmark, der skal udfylde og indgive ansøgningen om opholdstilladelse på vegne af barnet. Ansøgningen kan både udfyldes digitalt eller via et ansøgningsskema på papir. Det er i denne forbindelse vigtigt, at man er opmærksom på hvert enkelt punkt og ligeledes vedhæfter al relevant dokumentation.