Betingelser for familiesammenføring med dansk statsborger

Efter EU-reglerne kan familiemedlemmer af en dansk statsborger, som har opholdt sig i et andet EU/EØS-land (efterfølgende benævnt som EU-lande) eller Schweiz søge om familiesammenføring. Herunder kan du læse mere om, hvilke betingelser, der skal være overholdte, for at kunne opnå denne type familiesammenføring. Læs mere

26-årsreglen for familiesammenføring afskaffet

Tidligere var det nemmere at opnå familiesammenføring, hvis man havde haft dansk statsborgerskab i minimum 26 år, hvilket også kendes som 26’årsreglen. Den regel har regeringen afskaffet i forbindelse med en tidligere afgørelse af Menneskeretsdomstolen. Læs mere om, hvilke konsekvenser dette har på familiesammenføring herunder. Læs mere

Indfødsretsprøven – hvorfor, hvornår og hvordan?

Den danske indfødsretsprøve er en test, som du sikkert har hørt om, hvis du har sat dig ind i, hvad der skal til for at få dansk statsborgerskab. Men du sidder sikkert med spørgsmålene ”hvorfor?”, hvornår?” og ”hvordan?”. Dem får du svaret på her.

Sammen med nedenstående krav er en bestået indfødsretsprøve et af de krav, du skal opfylde for at tilegne dig dansk statsborgerskab: Læs mere

Sådan kan du få dansk statsborgerskab som nordisk statsborger

Som nordisk statsborger kan man få dansk statsborgerskab på to måder; ved at afgive erklæring til en statsforvaltning eller ved at søge om det ved naturalisation. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du som nordisk statsborger kan få dansk statsborgerskab på disse to måder. Læs mere

Lettere adgang til det danske arbejdsmarked via Beløbsordningen

Der findes mange forskellige ordninger, som kan give udlændinge lettere adgang til det danske arbejdsmarked. Én af disse er Beløbsordningen.

Beløbsordningen handler om, at hvis man som udlænding tilbydes en løn af et særligt højt beløb, har lettere adgang til det danske arbejdsmarked. Når dette er tilfældet, vil der ikke blive stillet betingelser i forbindelse med stillingens præcise karakter eller uddannelsesbaggrund. Nedenfor kan du læse mere om Beløbsordningen og de betingelser, der skal opfyldes for at være dækket ind af den. Læs mere

Arbejdstilladelse og ordninger for højt kvalificerede udlændinge

Som udlænding skal man både have opholdstilladelse og arbejdstilladelse til Danmark, hvis man skal have ret til at arbejde og bo i landet. Der findes en række ordninger, det gør det lettere for udlændinge, der er højt kvalificerede, at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Læs mere

Permanent opholdstilladelse – mildere regler for ansøgere med et stærkt tilknytningsforhold til Danmark

Hvis man som udlænding ønsker at søge om permanent opholdstilladelse i Danmark, skal man opfylde en række grundlæggende betingelser og en række supplerende betingelser. Hvis man har et stærkt tilknytningsforhold til Danmark, er nogle af betingelserne dog mildere. Her kan du læse om, hvem der er omfattet af de lempeligere betingelser. Læs mere

Dispensation for 24-års kravet ved familiesammenføring

Ét af kravene for at få godkendt en familiesammenføring for ægtefæller er det såkaldte 24-års krav. Dette handler om, at begge parter – både den herboende og den udenlandske – skal være mindst 24 år gamle. Der er dog i enkelte tilfælde, hvor der kan gives dispensation for 24-års kravet. Hvornår der kan gives dispensation, kan du læse mere om nedenfor. Læs mere

Boligkravet ved ægtefællesammenføring

Hvis en herboende og en udefrakommende ægtefælle skal have godkendt en ansøgning om en familiesammenføring for ægtefæller, er der en række krav, de begge hver især skal opfylde. Én af disse er et boligkrav. Dette boligkrav handler om størrelsen på den bolig, den herboende ægtefælle råder over. Læs mere