Dispensation for 24-års kravet ved familiesammenføring

Ét af kravene for at få godkendt en familiesammenføring for ægtefæller er det såkaldte 24-års krav. Dette handler om, at begge parter – både den herboende og den udenlandske – skal være mindst 24 år gamle. Der er dog i enkelte tilfælde, hvor der kan gives dispensation for 24-års kravet. Hvornår der kan gives dispensation, kan du læse mere om nedenfor. Læs mere

Boligkravet ved ægtefællesammenføring

Hvis en herboende og en udefrakommende ægtefælle skal have godkendt en ansøgning om en familiesammenføring for ægtefæller, er der en række krav, de begge hver især skal opfylde. Én af disse er et boligkrav. Dette boligkrav handler om størrelsen på den bolig, den herboende ægtefælle råder over. Læs mere

Familiesammenføring i Grønland og på Færøerne

Hvis man som udlænding har familie i Grønland eller på Færøerne, har man mulighed for at søge om familiesammenføring. Familiesammenføring kan gives til følgende grupper, hvis betingelserne for den enkelte gruppe opfyldes:

  • Ægtefæller, faste samlevere og registrerede partnere
  • Forældre over 60 år
  • Børn under 18 år
  • Andre familiemedlemmer eller lignende med tilknytning til en person, som er bosiddende i Grønland

Ansøgninger om familiesammenføring i både Grønland og på Færøerne afgøres efter det pågældende lands gældende udlændingelov og behandles af Udlændingestyrelsen.

Først midlertidig opholdstilladelse – siden permanent

Får den ansøgende part opholdstilladelse på Færøerne eller i Grønland grundet familiesammenføring, er den i første omgang tidsbegrænset med mulighed for forlængelse, såfremt han eller hun stadig opfylder betingelserne. Efter tre år har ansøgeren mulighed for at få tildelt ret til permanent ophold i landet.

Tidligere dansk indfødsret eller færøsk/dansk og grønlandsk/dansk afstamning

Hvis man tidligere har haft dansk indfødsret, har man mulighed for at få ophold på både Færøerne og i Grønland efter det pågældende lands udlændingelov. Det samme gælder, hvis man er af henholdsvis færøsk/dansk eller af grønlandsk/dansk afstamning.

Nordiske statsborgere har ret til frit ophold på Færøerne og i Grønland

Som nordisk statsborger har man ret til at rejse ind i, at opholde sig, at studere og at arbejde på Færøerne og i Grønland uden visum eller retten til permanent ophold.

Ønsker man familiesammenføring i en situation, hvor alle involverede er nordiske statsborgere, skal man ikke søge om det. Parterne kan blot rejse ind i og opholde sig i landet efter de regler, det pågældende land har for nordiske statsborgere.

Ophold i Danmark giver ikke ret til ophold på Færøerne og i Grønland

Har man som udlænding opholdstilladelse i Danmark, er det ikke ensbetydende med, at man har ret til ophold i Grønland eller på Færøerne. Uanset om det gælder familiebesøg, ferie eller forretningsrejse, skal man som udlænding søge om tilladelse til indrejse i landet via et brev til Udlændingestyrelsen.

Familiesammenføring for nordiske statsborgere

Familiesammenføring er en tilladelse til at sammenføre familiemedlemmer, som er bosiddende i forskellige lande, så de kommer til at bo sammen i Danmark. Er man bosiddende i udlandet og har familie i Danmark, kan man få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring, hvis det drejer sig om følgende:

  • Ægtefæller og faste samlevere
  • Børn
  • Øvrige familiemedlemmer

Læs mere

Hvem kan søge om familiesammenføring?

Familiesammenføring er et begreb, som er forholdsvist bredt. Selve ordet indebærer ”familie”, men det dækker faktisk også over sammenføring af ægtefæller og sammenføring med andre familiemedlemmer end børn. Her kan du læse om, hvem der kan søge om familiesammenføring. Læs mere

Børn under 15 år og familiesammenføring

Familiesammenføring er en tilladelse til at føre familiemedlemmer, som bor i forskellige lande, sammen, så de kommer til at bo sammen i Danmark. Når dette sker, får den person, som ved sammenføringen flytter til Danmark, tilladelse til at opholde sig i landet. Hvis der er et barn under 15 år indblandet i en familiesammenføring, gælder der helt særlige regler. Læs mere

Afslag på familiesammenføring

Når man har indleveret en ansøgning om familiesammenføring, er der chance for, at den ikke bliver godkendt. Hvis dette er tilfældet, får man et afslag fra Udlændingestyrelsen, som tager sig af ansøgninger om familiesammenføring. Oftest skyldes et afslag, at der er nogle betingelser, som én eller begge parter ikke opfylder. Nedenfor kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du får et afslag på din ansøgning om familiesammenføring. Læs mere