+45 70 66 66 16 ss@vejentil.dk 10-17 alle hverdage

Familiesammenføring i Danmark

Der er lang vej hjem for mange af de asylansøger der i øjeblikket sidder i Danmark og venter på ubestemt tid. Mange af dem uden deres familie, uden deres børn som stadig er i et krigshærget land.

Juridisk bistand

Denne side er først og fremmest lavet med henblik på at hjælpe til med juridisk vejledning gratis til de folk som har brug for det. Hos familiesammenføring.dk kan du få gratis og anonym rådgivning/vejledning over hele Danmark. Vi har rådgivere i København, Odense og Aarhus, som kan mødes for at få overblik over din situation, og vurdere din sag.

Flygtninge

Familiesammenføringen for asylansøger der har søgt efter d. 14 november 2014, med deres ægtefælle eller børn som stadig er i hjemlandet er blevet gjort næsten umuligt i de første 12 måneder de opholder sig her i landet.

Statsborgerskab

Selv hvis du opfylder kravene til at opnå dansk statsborgerskab skal din ansøgning overholde en række formelle regler. Manglende overholdelse fører til afvisning og længere sagsbehandlingstid. Vi hjælper klienter fra bl.a. Colombia, Filippinerne, Afghanistan, Marokko, Thailand og Indien med deres ansøgninger til dansk statsborgerskab. Vi sikrer overholdelse af samtlige formelle regler og varetager den løbende kontakt med de relevante danske myndigheder.

Familiesammenføring
Juridisk bistand
Flygtninge
Statsborgerskab

Læs reglerne om familiesammenføring i Danmark

Turist visum

Turist visum, besøgsvisum, eller også kaldet korttidsophold, er den opholdstillladelse/visum, som en udlænding som regel starter med at få udstedt, når man ikke har været i DK før. Det er ofte det visum man skal have haft mindst en gang før man opfylder tilknytningskravet, i…

Read more

Hvem kan få familiesammenføring?

I Danmark er det muligt at søge om familiesammenføring, og familiesammenføring dækker over sammenføring med ægtefæller, samlevere, faste samlevere, børn og i nogle tilfælde øvrige familiemedlemmer (udover børn). Herunder kan du således læse mere om, hvilke grupper der kan søge om familiesammenføring.

Read more

Hvem kan søge om familiesammenføring?

Familiesammenføring er et begreb, som er forholdsvist bredt. Selve ordet indebærer ”familie”, men det dækker faktisk også over sammenføring af ægtefæller og sammenføring med andre familiemedlemmer end børn. Her kan du læse om, hvem der kan søge om familiesammenføring.

Read more

ÅBNINGSTIDER

10-17 alle hverdage