Familiesammenføring: Oversigt over baggrunde for opholdstilladelse

Alt efter hvilken baggrund man har for at søge om opholdstilladelse, gælder forskellige regler. Der er ligeledes forskel på de krav og betingelser, man skal leve op til, for at man kan blive tildelt en dansk opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring. Der er også forskel på, hvor længe opholdstilladelsen strækker sig over, gebyrer og eventuelle krav til forlængelse. Læs mere

Permanent opholdstilladelse: Sådan søger du

Når man skal søge om en permanent opholdstilladelse, skal man for det første leve op til en række krav og betingelser, hvilke du kan læse mere om her. Derudover er der en lang række praktiske ting, som man bør sætte sig godt ind i, før man indsender sin ansøgning. Der er mange elementer, man skal have styr på i forbindelse med en ansøgning. Herunder fortæller vi dig, hvordan du søger om permanent opholdstilladelse. Læs mere

Nye regler om permanent opholdstilladelse

I maj 2017 trådte nye regler i kraft i forbindelse med permanent opholdstilladelse. Reglerne gælder for ansøgninger om permanent opholdstilladelse, som er indgivet fra og med d. 15. marts 2017 eller senere. Læs mere

Familiesammenføring som adoptivbarn eller plejebarn

I Danmark er det muligt at søge om familiesammenføring som adoptivbarn, plejebarn eller et nært familiemedlem. For at dette kan lade sig gøre, skal den person, som barnet skal bo hos i Danmark, være enten dansk eller nordisk statsborger eller have opholdstilladelse i Danmark på baggrund af andet end asyl. Læs mere

Hvem kan få familiesammenføring?

I Danmark er det muligt at søge om familiesammenføring, og familiesammenføring dækker over sammenføring med ægtefæller, samlevere, faste samlevere, børn og i nogle tilfælde øvrige familiemedlemmer (udover børn). Herunder kan du således læse mere om, hvilke grupper der kan søge om familiesammenføring. Læs mere

Opholdstilladelse som barn født i Danmark

Hvis man er født i Danmark, og begge forældre er udenlandske, skal man søge om opholdstilladelse. Er man født i Danmark, er oddsene for at få opholdstilladelse større, end hvis man er født i udlandet, fordi reglerne på dette område har nogle lempeligere betingelser. Læs mere