Indfødsretsprøven – hvorfor, hvornår og hvordan?

Den danske indfødsretsprøve er en test, som du sikkert har hørt om, hvis du har sat dig ind i, hvad der skal til for at få dansk statsborgerskab. Men du sidder sikkert med spørgsmålene ”hvorfor?”, hvornår?” og ”hvordan?”. Dem får du svaret på her.

Sammen med nedenstående krav er en bestået indfødsretsprøve et af de krav, du skal opfylde for at tilegne dig dansk statsborgerskab: Læs mere

Sådan kan du få dansk statsborgerskab som nordisk statsborger

Som nordisk statsborger kan man få dansk statsborgerskab på to måder; ved at afgive erklæring til en statsforvaltning eller ved at søge om det ved naturalisation. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du som nordisk statsborger kan få dansk statsborgerskab på disse to måder. Læs mere

Lettere adgang til det danske arbejdsmarked via Beløbsordningen

Der findes mange forskellige ordninger, som kan give udlændinge lettere adgang til det danske arbejdsmarked. Én af disse er Beløbsordningen.

Beløbsordningen handler om, at hvis man som udlænding tilbydes en løn af et særligt højt beløb, har lettere adgang til det danske arbejdsmarked. Når dette er tilfældet, vil der ikke blive stillet betingelser i forbindelse med stillingens præcise karakter eller uddannelsesbaggrund. Nedenfor kan du læse mere om Beløbsordningen og de betingelser, der skal opfyldes for at være dækket ind af den. Læs mere

Arbejdstilladelse og ordninger for højt kvalificerede udlændinge

Som udlænding skal man både have opholdstilladelse og arbejdstilladelse til Danmark, hvis man skal have ret til at arbejde og bo i landet. Der findes en række ordninger, det gør det lettere for udlændinge, der er højt kvalificerede, at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Læs mere

Permanent opholdstilladelse – mildere regler for ansøgere med et stærkt tilknytningsforhold til Danmark

Hvis man som udlænding ønsker at søge om permanent opholdstilladelse i Danmark, skal man opfylde en række grundlæggende betingelser og en række supplerende betingelser. Hvis man har et stærkt tilknytningsforhold til Danmark, er nogle af betingelserne dog mildere. Her kan du læse om, hvem der er omfattet af de lempeligere betingelser. Læs mere

Dispensation for 24-års kravet ved familiesammenføring

Ét af kravene for at få godkendt en familiesammenføring for ægtefæller er det såkaldte 24-års krav. Dette handler om, at begge parter – både den herboende og den udenlandske – skal være mindst 24 år gamle. Der er dog i enkelte tilfælde, hvor der kan gives dispensation for 24-års kravet. Hvornår der kan gives dispensation, kan du læse mere om nedenfor. Læs mere

Boligkravet ved ægtefællesammenføring

Hvis en herboende og en udefrakommende ægtefælle skal have godkendt en ansøgning om en familiesammenføring for ægtefæller, er der en række krav, de begge hver især skal opfylde. Én af disse er et boligkrav. Dette boligkrav handler om størrelsen på den bolig, den herboende ægtefælle råder over. Læs mere

Familiesammenføring i Grønland og på Færøerne

Hvis man som udlænding har familie i Grønland eller på Færøerne, har man mulighed for at søge om familiesammenføring. Familiesammenføring kan gives til følgende grupper, hvis betingelserne for den enkelte gruppe opfyldes:

  • Ægtefæller, faste samlevere og registrerede partnere
  • Forældre over 60 år
  • Børn under 18 år
  • Andre familiemedlemmer eller lignende med tilknytning til en person, som er bosiddende i Grønland

Ansøgninger om familiesammenføring i både Grønland og på Færøerne afgøres efter det pågældende lands gældende udlændingelov og behandles af Udlændingestyrelsen.

Først midlertidig opholdstilladelse – siden permanent

Får den ansøgende part opholdstilladelse på Færøerne eller i Grønland grundet familiesammenføring, er den i første omgang tidsbegrænset med mulighed for forlængelse, såfremt han eller hun stadig opfylder betingelserne. Efter tre år har ansøgeren mulighed for at få tildelt ret til permanent ophold i landet.

Tidligere dansk indfødsret eller færøsk/dansk og grønlandsk/dansk afstamning

Hvis man tidligere har haft dansk indfødsret, har man mulighed for at få ophold på både Færøerne og i Grønland efter det pågældende lands udlændingelov. Det samme gælder, hvis man er af henholdsvis færøsk/dansk eller af grønlandsk/dansk afstamning.

Nordiske statsborgere har ret til frit ophold på Færøerne og i Grønland

Som nordisk statsborger har man ret til at rejse ind i, at opholde sig, at studere og at arbejde på Færøerne og i Grønland uden visum eller retten til permanent ophold.

Ønsker man familiesammenføring i en situation, hvor alle involverede er nordiske statsborgere, skal man ikke søge om det. Parterne kan blot rejse ind i og opholde sig i landet efter de regler, det pågældende land har for nordiske statsborgere.

Ophold i Danmark giver ikke ret til ophold på Færøerne og i Grønland

Har man som udlænding opholdstilladelse i Danmark, er det ikke ensbetydende med, at man har ret til ophold i Grønland eller på Færøerne. Uanset om det gælder familiebesøg, ferie eller forretningsrejse, skal man som udlænding søge om tilladelse til indrejse i landet via et brev til Udlændingestyrelsen.

Familiesammenføring for nordiske statsborgere

Familiesammenføring er en tilladelse til at sammenføre familiemedlemmer, som er bosiddende i forskellige lande, så de kommer til at bo sammen i Danmark. Er man bosiddende i udlandet og har familie i Danmark, kan man få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring, hvis det drejer sig om følgende:

  • Ægtefæller og faste samlevere
  • Børn
  • Øvrige familiemedlemmer

Læs mere