Familiesammenføring: Oversigt over baggrunde for opholdstilladelse

Alt efter hvilken baggrund man har for at søge om opholdstilladelse, gælder forskellige regler. Der er ligeledes forskel på de krav og betingelser, man skal leve op til, for at man kan blive tildelt en dansk opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring. Der er også forskel på, hvor længe opholdstilladelsen strækker sig over, gebyrer og eventuelle krav til forlængelse. Læs mere

Permanent opholdstilladelse: Sådan søger du

Når man skal søge om en permanent opholdstilladelse, skal man for det første leve op til en række krav og betingelser, hvilke du kan læse mere om her. Derudover er der en lang række praktiske ting, som man bør sætte sig godt ind i, før man indsender sin ansøgning. Der er mange elementer, man skal have styr på i forbindelse med en ansøgning. Herunder fortæller vi dig, hvordan du søger om permanent opholdstilladelse. Læs mere

Kan man besøge sit hjemland, hvis man har ophold som flygtning?

Hvis man har opholdstilladelse på baggrund af asyl i Danmark, kan en rejse eller et besøg i udlandet sætte den danske opholdstilladelse over styr. Læs mere

Nye regler om permanent opholdstilladelse

I maj 2017 trådte nye regler i kraft i forbindelse med permanent opholdstilladelse. Reglerne gælder for ansøgninger om permanent opholdstilladelse, som er indgivet fra og med d. 15. marts 2017 eller senere. Læs mere

Familiesammenføring som adoptivbarn eller plejebarn

I Danmark er det muligt at søge om familiesammenføring som adoptivbarn, plejebarn eller et nært familiemedlem. For at dette kan lade sig gøre, skal den person, som barnet skal bo hos i Danmark, være enten dansk eller nordisk statsborger eller have opholdstilladelse i Danmark på baggrund af andet end asyl. Læs mere

Afslag på familiesammenføring? Læs med her

Når man har søgt om familiesammenføring, kan afgørelsen gå to veje: Man kan få et afslag, eller man kan blive tildelt familiesammenføring. I forbindelse med ansøgningen er der en række betingelser og krav, som man skal overholde. Læs mere

Hvem kan få familiesammenføring?

I Danmark er det muligt at søge om familiesammenføring, og familiesammenføring dækker over sammenføring med ægtefæller, samlevere, faste samlevere, børn og i nogle tilfælde øvrige familiemedlemmer (udover børn). Herunder kan du således læse mere om, hvilke grupper der kan søge om familiesammenføring. Læs mere

Opholdstilladelse som barn født i Danmark

Hvis man er født i Danmark, og begge forældre er udenlandske, skal man søge om opholdstilladelse. Er man født i Danmark, er oddsene for at få opholdstilladelse større, end hvis man er født i udlandet, fordi reglerne på dette område har nogle lempeligere betingelser. Læs mere

Sådan ansøger du om familiesammenføring

Der er en lang række krav og betingelser, som man skal leve op til, før man kan få en familiesammenføring. Disse afhænger af, hvilken type af familiesammenføring, der skal søges om. Herunder guider vi dig igennem de forskellige typer af familiesammenføring samt en række praktiske informationer om, hvordan selve ansøgningen fungerer. Læs mere

Tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring

Skal du som ægtepar eller samlevere søge om familiesammenføring, er ét af kravene det såkaldte “tilknytningskrav”. Hvad dette krav indebærer af regler og betingelser, kan du læse mere om her. Læs mere