Grunden til, at man søger om familiesammenføring er, at man ønsker dansk opholdstilladelse til sin ægtefælle, kæreste, forlovede, børn eller forældre, der kommer fra udlandet, og som ikke selv er statsborger i et (andet) EU-land. Det vil altså sige, at det kun er relevant at søge familiesammenføring, såfremt din partner mv. er statsborger i et land uden for EU.

For at opnå dansk opholdstilladelse gennem en familiesammenføring stilles der krav til begge de parter, som anmoder om sammenføring. Dette indebærer, at det ikke blot er den person, som ønsker dansk opholdstilladelse, men også den person, som i forvejen er herboende i Danmark, der skal opfylde en række krav førend en anmodning om familiesammenføring kan imødekommes.

Nedenfor har vi derfor oplistet de betingelser, som skal være opfyldt, for at der kan meddelelse tilladelse til familiesammenføring med en udlænding, dvs. en ikke-EU statsborger.

Det skal bemærkes, at det er muligt at anmode om familiesammenføring, selvom en eller begge parter ikke opfylder alle betingelserne. Det kræver dog, at ansøgerne kan præsentere en af flere særlige grunde til, at myndighederne skal dispensere fra betingelserne, eller hvis man er på positivlisten.