Indlæg af Sunny

Boligkravet ved ægtefællesammenføring

Hvis en herboende og en udefrakommende ægtefælle skal have godkendt en ansøgning om en familiesammenføring for ægtefæller, er der en række krav, de begge hver især skal opfylde. Én af disse er et boligkrav. Dette boligkrav handler om størrelsen på den bolig, den herboende ægtefælle råder over.

Familiesammenføring i Grønland og på Færøerne

Hvis man som udlænding har familie i Grønland eller på Færøerne, har man mulighed for at søge om familiesammenføring. Familiesammenføring kan gives til følgende grupper, hvis betingelserne for den enkelte gruppe opfyldes: Ægtefæller, faste samlevere og registrerede partnere Forældre over 60 år Børn under 18 år Andre familiemedlemmer eller lignende med tilknytning til en person, […]

Familiesammenføring for nordiske statsborgere

Familiesammenføring er en tilladelse til at sammenføre familiemedlemmer, som er bosiddende i forskellige lande, så de kommer til at bo sammen i Danmark. Er man bosiddende i udlandet og har familie i Danmark, kan man få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring, hvis det drejer sig om følgende: Ægtefæller og faste samlevere Børn Øvrige familiemedlemmer

Hvem kan søge om familiesammenføring?

Familiesammenføring er et begreb, som er forholdsvist bredt. Selve ordet indebærer ”familie”, men det dækker faktisk også over sammenføring af ægtefæller og sammenføring med andre familiemedlemmer end børn. Her kan du læse om, hvem der kan søge om familiesammenføring.

Børn under 15 år og familiesammenføring

Familiesammenføring er en tilladelse til at føre familiemedlemmer, som bor i forskellige lande, sammen, så de kommer til at bo sammen i Danmark. Når dette sker, får den person, som ved sammenføringen flytter til Danmark, tilladelse til at opholde sig i landet. Hvis der er et barn under 15 år indblandet i en familiesammenføring, gælder […]

Afslag på familiesammenføring

Når man har indleveret en ansøgning om familiesammenføring, er der chance for, at den ikke bliver godkendt. Hvis dette er tilfældet, får man et afslag fra Udlændingestyrelsen, som tager sig af ansøgninger om familiesammenføring. Oftest skyldes et afslag, at der er nogle betingelser, som én eller begge parter ikke opfylder. Nedenfor kan du læse om, […]