Indlæg af Sunny

Familiesammenføring: Oversigt over baggrunde for opholdstilladelse

Alt efter hvilken baggrund man har for at søge om opholdstilladelse, gælder forskellige regler. Der er ligeledes forskel på de krav og betingelser, man skal leve op til, for at man kan blive tildelt en dansk opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring. Der er også forskel på, hvor længe opholdstilladelsen strækker sig over, gebyrer og eventuelle […]

Permanent opholdstilladelse: Sådan søger du

Når man skal søge om en permanent opholdstilladelse, skal man for det første leve op til en række krav og betingelser, hvilke du kan læse mere om her. Derudover er der en lang række praktiske ting, som man bør sætte sig godt ind i, før man indsender sin ansøgning. Der er mange elementer, man skal […]

Familiesammenføring som adoptivbarn eller plejebarn

I Danmark er det muligt at søge om familiesammenføring som adoptivbarn, plejebarn eller et nært familiemedlem. For at dette kan lade sig gøre, skal den person, som barnet skal bo hos i Danmark, være enten dansk eller nordisk statsborger eller have opholdstilladelse i Danmark på baggrund af andet end asyl.

Hvem kan få familiesammenføring?

I Danmark er det muligt at søge om familiesammenføring, og familiesammenføring dækker over sammenføring med ægtefæller, samlevere, faste samlevere, børn og i nogle tilfælde øvrige familiemedlemmer (udover børn). Herunder kan du således læse mere om, hvilke grupper der kan søge om familiesammenføring.

Opholdstilladelse som barn født i Danmark

Hvis man er født i Danmark, og begge forældre er udenlandske, skal man søge om opholdstilladelse. Er man født i Danmark, er oddsene for at få opholdstilladelse større, end hvis man er født i udlandet, fordi reglerne på dette område har nogle lempeligere betingelser.

Sådan ansøger du om familiesammenføring

Der er en lang række krav og betingelser, som man skal leve op til, før man kan få en familiesammenføring. Disse afhænger af, hvilken type af familiesammenføring, der skal søges om. Herunder guider vi dig igennem de forskellige typer af familiesammenføring samt en række praktiske informationer om, hvordan selve ansøgningen fungerer.

Turist visum

Turist visum, besøgsvisum, eller også kaldet korttidsophold, er den opholdstillladelse/visum, som en udlænding som regel starter med at få udstedt, når man ikke har været i DK før. Det er ofte det visum man skal have haft mindst en gang før man opfylder tilknytningskravet, i forhold til fx en familiesammenføring. Visum bliver udstedt til udlændinge […]