Familiesammenføring

Familiesammenføring betyder
sammenføring af familie

Det omhandler ofte familie til et medlem eller flere medlemmer som allerede er i Danmark, som gerne vil sammenføres med et medlem af familien som befinder sig i udlandet. Det kan være fordi man er blevet gift eller har forældre i udlandet.

Sammenføring sker ved at familiemedlemmet i udlandet søger om familiesammenføring med den herboende ansøger og opnår opholdstilladelse derigennem. Opholdstilladelsen gives først begrænset til 2 år hvorefter man skal søge om forlængelse og opnår en opholdstilladelse på 3 år. Først efter 5 års ophold i Danmark kan der søges om permanent opholdstilladelse hvis alle betingelser er opfyldt.